wiki:ashar-setu-bhenge-geko:ashar-setu-bhenge-geko

Ashar setu bhenge geko

Audio:

Composed on Jan. 8th, 2005

Lyrics:

Ashar setu bhenge gelo daki tomai tabu
Tomai ami kabhu chere nahi jabo prabhu

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/ashar-setu-bhenge-geko/ashar-setu-bhenge-geko.txt · Last modified: 2018/05/19 18:10 (external edit)