wiki:asha-phul-part-2:asha-phul-part-2

Asha Phul, Part 2

50 Bengali songs, published on 1995-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Ogo Narayan Tomar Charan Amar Bhuban 0 S
Bajaye Mor Hriday Bina 0 S T
Taba Karunai Phutite Chahigo 0 S T
Basanar Jal Bhitare Bahire 0 S T
Dake Dake Amai Dake 0 S T
Dure Dure Shanti Dure 0 S T
Shunyata Sei Je Purnata Hasi 0 S T
Marta Dharai Pagol Sama Ghure Berai 0 S T
Gyaner Alo Pradip Bihin Bhitar Bahir 0 S
Asha Phul Mor Amare Chhariya 0 S
Ghuriya Berai Basanar Pathe Bedanar 0 S
Dibarati Geye Berai Kalo Maner Gan 0 S
Amare Jagai Amare Nachai 0 S
Andha Nayan Baddha Jiban Ei Je Amar 0 S
Sandeha Rog Chariya Jaina Amare 0 S
Bajaye Banshari Kanur Banshari Hridaya 0 S
Chitta Giti Nitya Geye 0 S
Biraher Giti Gahi Hiya Pure Gahi Biraher 0 S
Dariyo Rayecho Ruddha Hiyar Duare 0 S
Swapan Hasir Halo Abasan Mor Sangi 0 S
Jatra Amar Suru Halo Param Prabhur 0 S
Swapan Tarir Nrittya Giti Lage Baroi Balo 0 S
Tomai Bale Amar Mane Sakal Gopan Katha 0 S
Phire Tumi Asbe Prabhu Phire Tumi Asbe 0 S
Dibanishi Tomar Banshi Hridaye Mor Baje 0 S
Bhaye Bhaye Paran Kanpe Bhaye Bhaye 0 S
Amal Alor Kamal Charana Khani Nahi Jani 0 S
Mukti Amai Diyona Go Bhakti Nahi Pele 0 S
Phute Tomar Kripar Ankhi Amar Hiyar 0 S
Eso Prashanto Bhitarer Dake Eso Ashanto 0 S
Amar Buke Tomar Asan Barai Bhalo Lage 0 S
Bishwa Sabhai Sabai Chahe Amar 0 S
Bhakti Bhare Dhare Tomar Charan Khani 0 S
Bhranti Jibane Tomare Ami Na Jachi Nahi 0 S
Chupe Chupe Bhalobasi Tomar Nayan 0 S
Thakte Chahi Kandte Chahi Tomar Lagi 0 S
Tomar Buke Naiba Pelam Thai Tomai Jeno 0 S
Tumi Bina Tomar Bina 0 S
Sakal Bela Sabar Hasi Barai Madhur 0 S
Twara Twara Aste Balo Twara Twara Ebar 0 S
Bhalo Lage Andhar Kalo Keno Nahi Jani 0 S
Jabar Bela Kato Kichui Gele Bale Phire Ele 0 S
Jiban Kande Maran Hase Nitya Ar Katokal 0 S
Maraner Buke Hiyar Swapane Heri Dekha 0 S
Ushar Sathe Gaite Chahi 0 S
Amar Majhe Tomar Habe Joy Ei Asatir Na 0 S
Jibana Samare Bijoyi Haite Tomar Karuna 0 S
Sakal Bela Sandhya Bela Diye Amar Pran 0 S
Gopan Katha Balte Gele Praner Barai Lage 0 S

wiki/asha-phul-part-2/asha-phul-part-2.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)