wiki:asha-phul-part-2:asha-phul-part-2

Asha Phul, Part 2

50 Bengali songs, published on 1995-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Ogo Narayan Tomar Charan Amar Bhuban 1 S
Bajaye Mor Hriday Bina 2 S T
Taba Karunai Phutite Chahigo 3 S T
Basanar Jal Bhitare Bahire 4 S T
Dake Dake Amai Dake 5 S T
Jiban Amar Maran Amar 6 S T
Dure Dure Shanti Dure 7 S T
Shunyata Sei Je Purnata Hasi 8 S T
Marta Dharai Pagol Sama Ghure Berai 9 S T
Gyaner Alo Pradip Bihin Bhitar Bahir 10 S
Asha Phul Mor Amare Chhariya 11 S
Ghuriya Berai Basanar Pathe Bedanar 12 S
Dibarati Geye Berai Kalo Maner Gan 13 S
Amare Jagai Amare Nachai 14 S
Andha Nayan Baddha Jiban Ei Je Amar 15 S
Sandeha Rog Chariya Jaina Amare 16 S
Bajaye Banshari Kanur Banshari Hridaya 17 S
Chitta Giti Nitya Geye 18 S
Biraher Giti Gahi Hiya Pure Gahi Biraher 19 S
Dariyo Rayecho Ruddha Hiyar Duare 20 S
Swapan Hasir Halo Abasan Mor Sangi 21 S
Jatra Amar Suru Halo Param Prabhur 22 S
Swapan Tarir Nrittya Giti Lage Baroi Balo 23 S
Tomai Bale Amar Mane Sakal Gopan Katha 24 S
Phire Tumi Asbe Prabhu Phire Tumi Asbe 25 S
Dibanishi Tomar Banshi Hridaye Mor Baje 26 S
Bhaye Bhaye Paran Kanpe Bhaye Bhaye 27 S
Amal Alor Kamal Charana Khani Nahi Jani 28 S
Mukti Amai Diyona Go Bhakti Nahi Pele 29 S
Phute Tomar Kripar Ankhi Amar Hiyar 30 S
Eso Prashanto Bhitarer Dake Eso Ashanto 31 S
Amar Buke Tomar Asan Barai Bhalo Lage 32 S
Bishwa Sabhai Sabai Chahe Amar 33 S
Bhakti Bhare Dhare Tomar Charan Khani 34 S
Bhranti Jibane Tomare Ami Na Jachi Nahi 35 S
Chupe Chupe Bhalobasi Tomar Nayan 36 S
Thakte Chahi Kandte Chahi Tomar Lagi 37 S
Tomar Buke Naiba Pelam Thai Tomai Jeno 38 S
Tumi Bina Tomar Bina 39 S
Sakal Bela Sabar Hasi Barai Madhur 40 S
Twara Twara Aste Balo Twara Twara Ebar 41 S
Bhalo Lage Andhar Kalo Keno Nahi Jani 42 S
Jabar Bela Kato Kichui Gele Bale Phire Ele 43 S
Jiban Kande Maran Hase Nitya Ar Katokal 44 S
Maraner Buke Hiyar Swapane Heri Dekha 45 S
Ushar Sathe Gaite Chahi 46 S
Amar Majhe Tomar Habe Joy Ei Asatir Na 47 S
Jibana Samare Bijoyi Haite Tomar Karuna 48 S
Sakal Bela Sandhya Bela Diye Amar Pran 49 S
Gopan Katha Balte Gele Praner Barai Lage 50 S

wiki/asha-phul-part-2/asha-phul-part-2.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1