wiki:asha-phul-part-1:asha-phul-part-1

Asha Phul, Part 1

50 Bengali Songs, published on 1995-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Homer Bahni Shikha Lelihan 1 S
Pashan Debata Pashan Debata Debata 2 S
Kripamoyi Mago Tomar Payer Tale Phutbo 3 S
Amar Hiyar Bishal Akashe 4 S
Hiya Amar Jane Jane Sadhan Bina 5 S
Bishwa Janani Tomar Karuna Dhara 6 S
Jani Mago Khama Asim Tomar Charane 7 S
Kothai Ore Amar Hiyar Pujanjali Bihane 8 S
Bindu Ami Rabo Bindu Sindhu Hate 9 S
Kandi Ami Tomar Paye Keno More 10 S
Swalpe Tushta Hate Chahi Swalpe Tushta 11 S
Mayer Puja Habe Ebar Mayer Puja Habe 12 S
Amar Bahir Jibane Mandire Nai Pujari 13 S
Taba Kripa Bina Ami Asohai Mago Ati 14 S
Dako Amai Shyama Mago Dako Ekti Bar 15 S
Amar Maner Pap Kali Tui Je Tuchchha 16 S
Maha kali Tomai Keno Kari Mago Bhoy 17 S
Amar Kripamoyi Mayer Ache 18 S
Shashan Bhumite Ghuri Ami Kato Shashan 19 S
Maner Bane Ghure Berai Andhar Rate 20 S
Samukhe Amar Karunarupini Bhubhan 21 S
Bhakti Pradip Jwale Amar Bhakti Pradip 22 S
Ma Ma Ma Ma Kripamoyi Mago Shyama Mago 23 S
Pataner Bhoye Haye Asohai Kandi 24 S
Kandte Chahi Haste Chahi Tomai Mago 25 S
Amar Mayer Ratul Charana Kamale 26 S
He Bandhu Sreshtha Kothai Ogo Amar 27 S
Dayamoyi Mayer Kole Esechi Aj Phire 28 S
Nil Akashe Rabi Sama Hiyakashe Phutbo 29 S
Amar Namer Jasher Mala Seto Hiyar Jala 30 S
Amarar Santan Ami Dur Amarar Dhara 31 S
Lilamoyi Tomar Lilai Chahi Ami Jog Dite 32 S
Hiya Pure Prabhur Nupur Baje Ami Kandi 33 S
Tomar Hasi Jilikane Amar Rupantar Tomai 34 S
Sukhaye Gelo Je Amar Ankhir Jal Bahu 35 S
Phul Phute Nirabe Phul Phute Andhare Phul 36 S
Bhakti Bina Shakti Nahi Mile Bhakti Ghumai 37 S
Chitta Purush Param Purush Dake Amai 38 S
Mrinmoyi Chokhe Chinmoyi Rup Heri 39 S
Banshari Kahar Bajiche Hriday Gabhire Ke 40 S
Dharmer Ved Charidhare Heri Tai Nahi Pai 41 S
Ar Katokal Rahibo Bendhe Ami Maha 42 S
Bed Vedanta Lakhbena Mor Lakhbe Kebal 43 S
Sarba Mangala Dashabhuja Sarba 44 S
Ghume Jagarane Karuna Nayane 45 S
Hridayer Shatadale Heri Taba Ankhi Tabu 46 S
Shanti Pataka Urabo Ajike Mukti Gagane 47 S
Krishna Charan Puji Ami 48 S
Nanda Dulal Sathi Amar Nanda Dulal 49 S
Bangshidhari Krishna Amar Kon Sudhure 50 S

wiki/asha-phul-part-1/asha-phul-part-1.txt · Last modified: 2022/05/03 09:40 (external edit)