wiki:asha-bane-ghure-berai-songbook:asha-bane-ghure-berai-songbook

Asha Bane Ghure Berai

36 Bengali songs, published on 1985-11-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Asha Bane Ghure Berai 1
Nil Gagane Uri Ami Pakhir Mato 2
Ami Taba Kritadas 3
Kusum Samo Phutbo Ami Tomar Charan 4
Kandi Ami Kandi Kandi Ami Kandi Kandi 5
Kato Kichu Janar Ache Kato Kichu Shekhar 6
Banda Kare Maner Duar Khulbo Hiyar 7
Kamana Niye Jabona Esona Niye Jabo 8
Premer Banshi Na Bajale Dekha Nahi Pabo 9
Jiban Maran Ek Halo Aj Jiban Maran 10
Nirab Amai Karo Prabhu Aji Mukti Jachi 11
Maner Bane Choitya Purush Nahi Raje 12
Shunbe Jadi Praner Katha Keno Nahi 13
Shanto Habe Jiban Amar Shanto Habe 14
Hiyar Ankhi Khulbo Ami Hiyar Ankhi Khulbo 15
Nirab Bhashai Pranati Janai Nirab Bhashai 16
Chahina Jiban Chahina Maran Chahina 17
Chaowa Paowar Parapare Mahananda 18
Shikte Chahi Jante Chahi Anek Kichu 19
Jiban Dine Maran Rate Eki Asha Rakhi 20
Sanjher Tara Dake Amai Sanjher Tara 21
Sukher Lagi Kandi Ami Sukher Dekha 22
Kalpana.. Amare Chhariya Kothao Jeyona 23
Bandhan Hara Jiban Dhara Kothai Tumi 24 A
Man Purite Jabona Ami Man Purite Sethai 25
Bali Jakhan Sabar Dware Tomar Kripar 26
Bishwa Pita Tomai Dite Nai Je Kichu Nai 27
Chahina Shanti Chahina Tripti Chahina 28
Panchajanya Tumi Dhanya 29
Dine Rate Swapane Dekhi Dine Rate 30
Bhalo Basi Prabhur Nayan Bhalo Basi 31
Datta... Shubha Karme Nitya Rata Hiyai 32
Nil Akashe Nachi Ami Nil Akashe 33
Simar Gehe Asimatar Bijoy Giti Gahi 34
Keman Kare Tomar Kache Jabo Keman 35
Jani Jani Kandte Jani Haste Janina 36

wiki/asha-bane-ghure-berai-songbook/asha-bane-ghure-berai-songbook.txt · Last modified: 2019/09/16 10:46 (external edit)