wiki:asha-bane-ghure-berai-songbook:asha-bane-ghure-berai-songbook

Asha Bane Ghure Berai

36 Bengali songs, published on 1985-11-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Asha Bane Ghure Berai 1 S
Nil Gagane Uri Ami Pakhir Mato 2 S
Ami Taba Kritadas 3 S
Kusum Samo Phutbo Ami Tomar Charan 4 S
Kandi Ami Kandi Kandi Ami Kandi Kandi 5 S
Kato Kichu Janar Ache Kato Kichu Shekhar 6 S
Banda Kare Maner Duar Khulbo Hiyar 7 S
Kamana Niye Jabona Esona Niye Jabo 8 S
Premer Banshi Na Bajale Dekha Nahi Pabo 9 S
Jiban Maran Ek Halo Aj Jiban Maran 10 S
Nirab Amai Karo Prabhu Aji Mukti Jachi 11 S
Maner Bane Choitya Purush Nahi Raje 12 S
Shunbe Jadi Praner Katha Keno Nahi 13 S
Shanto Habe Jiban Amar Shanto Habe 14 S
Hiyar Ankhi Khulbo Ami Hiyar Ankhi Khulbo 15 S
Nirab Bhashai Pranati Janai Nirab Bhashai 16 S
Chahina Jiban Chahina Maran Chahina 17 S
Chaowa Paowar Parapare Mahananda 18 S
Shikte Chahi Jante Chahi Anek Kichu 19 S
Jiban Dine Maran Rate Eki Asha Rakhi 20 S
Sanjher Tara Dake Amai Sanjher Tara 21 S
Sukher Lagi Kandi Ami Sukher Dekha 22 S
Kalpana.. Amare Chhariya Kothao Jeyona 23 S
Bandhan Hara Jiban Dhara Kothai Tumi 24 A
Man Purite Jabona Ami Man Purite Sethai 25 S
Bali Jakhan Sabar Dware Tomar Kripar 26 S
Bishwa Pita Tomai Dite Nai Je Kichu Nai 27 S
Chahina Shanti Chahina Tripti Chahina 28 S
Panchajanya Tumi Dhanya 29 S
Dine Rate Swapane Dekhi Dine Rate 30 S
Bhalo Basi Prabhur Nayan Bhalo Basi 31 S
Datta... Shubha Karme Nitya Rata Hiyai 32 S
Nil Akashe Nachi Ami Nil Akashe 33 S
Simar Gehe Asimatar Bijoy Giti Gahi 34 S
Keman Kare Tomar Kache Jabo Keman 35 S
Jani Jani Kandte Jani Haste Janina 36 S

wiki/asha-bane-ghure-berai-songbook/asha-bane-ghure-berai-songbook.txt · Last modified: 2024/07/24 09:39 by 127.0.0.1