wiki:amar-janani-bharata-janani:amar-janani-bharata-janani

Amar Janani Bharata Janani

Composed on Apr. 13th, 1984

Lyrics:

Amar janani Bharata janani
Amar swapane amar sharane
Amerika aspriha nartan
Nashibe dharar sima bandhan

Song in:

wiki/amar-janani-bharata-janani/amar-janani-bharata-janani.txt · Last modified: 2024/05/27 09:39 by 127.0.0.1