wiki:alpa-kathar-kahi-bale:alpa-kathar-kahi-bale

Alpa Kathar Kahi Bale

Audio:

Composed on Jan. 12th, 2003

Lyrics:

Alpa kathar kahi bale sabai bhabe boka
Ami kebal hate chahi mayer sneher khoka

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/alpa-kathar-kahi-bale/alpa-kathar-kahi-bale.txt · Last modified: 2021/11/11 09:39 (external edit)