wiki:akash-batas-chandra-taraka-dake:akash-batas-chandra-taraka-dake

Akash Batas Chandra Taraka Dake

Lyrics:

Akash batas chandra taraka dake
Nahi jani hai sara dibo prabhu kake
Kan pete achi shunite prabhur bani
Rakhibo hridaye tahar charan khani

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/akash-batas-chandra-taraka-dake/akash-batas-chandra-taraka-dake.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1