wiki:aghater-par-aghat-sahiya:aghater-par-aghat-sahiya

Aghater Par Aghat Sahiya

Audio:

Composed on Jan. 27th, 2004

Lyrics:

Aghater par aghat sahiya
Nidrita hiya uthuk jagiya
Ekiy kare habe balo taba abhilash
Tumi kripamoy kamala charane
Ei abhijog karibo kemane
Kemane karibo alik amire nash

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/aghater-par-aghat-sahiya/aghater-par-aghat-sahiya.txt · Last modified: 2021/12/01 09:39 (external edit)