wiki:38-bengali-peace-songs:38-bengali-peace-songs

38 Bengali Peace Songs

38 peace songs in Bengali (1984?1991)

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Shanti.. Bibhur Hiya Kanti
Shanti Manaber Paripurnata Nartan
Shanti Bhitare Shanti Bahire Shanti
Shanti............
Shanti..... Tomar Bihale Jibane Sabin
Hridaye Shanti Nayane Kanti Nahi Raje
Param Priya Raj Adhi Raj Raj Adhi Raj
Shanti Lagi Kande Dhara Shanti Lagi
Shanti Ajike Dakiche Amar Shanti Dure
Shanti..... Paramer Rabhas Bhumi Paramer
Shanti.............
Shanti De Ma.. Shanti Rakhbona Ar Ei
Shanti Biraje Jahar Hriday Jibane Marane
Shanti Debi Dake Amai Hriday Gabhire
Kothai Santi.. Kurup Praner Malin Maner
Kemane Hasibo Na Pele Kano Shantir
Shanti Debi Shanti Debi Kothai Thako
Shantir Lagi Kandi Dibanishi Kandi Kandi
Martye Shanti Nai Swarge Shanti Ache
Shanti Janani Tumije Sarama Shakati
Shanti Jahar Hiyar Swapan Se Je Amar
Dao Dao More Shantir Kudha Dao Dao
Maha Shantir Ami Abilashi Ganda Manda
Shanti Diye Jiban Jahar Gara Tahar Paye
Chinta Manas Bane Dekhi More Kane
Shanti Amare Jeyona Chhariya Jeyona
Pabo Ki Go Kabhu Shantir Darashan
Bahudin Dhare Shantire Chara Rahi Narak
Shanti Amar Dure Dure Bahu Dure
Shanti Giti Gahite Chai Kebal Shanti Giti
Rakhal Raja Rakhal Raja Shanti Ami Jachi
Para Shanti Jahar Sathi Se Je Param
Shantire Dekhe Nahi Habo Kabhu Ami
Shanti... Tumi Je Amar Hiyar Kanti
Shanti Sagare Santar Katibo Shanti Debir
Kothai Shanti.. Shanti Hethai Hothai
Hridaye Shanti Manase Shanti Parane

wiki/38-bengali-peace-songs/38-bengali-peace-songs.txt · Last modified: 2019/09/16 10:46 (external edit)